1 sierpnia 2023 beata

ROZWÓJ MANAGERA – NASTAWIENIE NA CELE BIZNESOWE

 

Rozumienie strategii biznesowej firmy, umiejętność budowania długoterminowych działań zmierzających do rozwoju biznesu, koncentrowanie się na realizacji celów, to kompetencje biznesowe.

W nastawieniu na cele nie chodzi tylko o ich wykonanie. Dobry manager potrafi współtworzyć strategię biznesową firmy. Wie, na czym polega jego rola. Rozumie i podziela wizję przedsiębiorstwa, wnosi swój wkład w jej wypełnianie. Potrafi stale szukać najlepszych sposobów na realizację założeń strategii i wizji.

ZESPÓŁ

Dobry manager umie przekazywać wizję i strategię swojemu zespołowi. Potrafi skupić działania pracowników na wspieraniu realizacji strategii firmy. Wie, że dokonania jego zespołu wpływają na sukces całej organizacji.

 

SZEROKO

Nastawienie na cele biznesowe, to także umiejętność patrzenia z szerszej perspektywy. Rozumienie, w jaki sposób manager i jego zespół wpasowuje się w szerszy obraz całej firmy. Analizowanie sytuacji, możliwości, ryzyka. Planowanie działań zapobiegających zagrożeniom. Poszukiwanie sprzymierzeńców.

 

ZASOBY

Manager z takimi umiejętnościami potrafi określić, kiedy i jakie zasoby będą potrzebne na drodze do realizacji celów. Wie, jakie kompetencje będzie trzeba rozwinąć w zespole, co należy poprawić.

 

TWÓJ ROZWÓJ

Droga rozwoju managera pozwala dokonać głębokich zmian w swoim nastawieniu i przekonaniach. Nastawienie na cele biznesowe pomaga obudzić w sobie mentalność lidera.

Do celów biznesowych włącz cel osobisty – Twój własny rozwój jako managera. Jak przystało na strategicznie myślącego lidera.

, , , , , , , , ,