SŁUCHANIE W PRACY MANAGERA

 

Każdy z nas umiejętność słuchania ma rozwiniętą w różnym stopniu. Są wśród nas tacy, którzy zostali nią obdarowali w szczególny sposób. Ale nawet, gdy poziom słuchania nie jest zbytnio rozwinięty, manager może się tego nauczyć i przełożyć jako swoją silną kompetencję.

Read more

MANAGER BUDUJE ZAUFANIE

 

Skuteczni managerowie osiągają lepsze wyniki, dzięki czemu firmy, w których pracują osiągają większe zyski.

Skuteczność managerów wynika z poziomu motywacji i zaangażowania zespołów.

Kluczem do zbudowania zaangażowania pracowników jest wypracowanie relacji opartych na otwartości i wzajemnym zaufaniu.

Read more

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

 

Najlepsze wyniki osiągają managerowie, którzy wykorzystują talenty, wiedzę i umiejętności swoich pracowników, dają im wsparcie i dbają o ich rozwój.

Będąc managerem, też chcesz się dalej rozwijać. To zupełnie naturalne. Twoi pracownicy mają podobne potrzeby. Warto o tym pamiętać i patrzeć na to nie tylko z własnej perspektywy, ale również z ich.

Read more

UMIEJĘTNOŚCI LIDERA NA KTÓRE WARTO STAWIAĆ

 

Świat, jaki nas otacza, to ciągłe tempo, uciekający czas, szybki postęp technologiczny (automatyzacja, cyfryzacja, robotyzacja, AI itp.), permanentne zmiany. W ślad za tym idą coraz większe wyzwania. Szczególnie przed liderami.

Od liderów oczekuje się, że będą potrafili nadążyć za tym, co się wokół dzieje, a nawet być o jeden krok do przodu. Oczekuje się dopasowanych do dzisiejszych potrzeb umiejętności lidera.

Read more

ROZWÓJ MANAGERA – NASTAWIENIE NA CELE BIZNESOWE

 

Rozumienie strategii biznesowej firmy, umiejętność budowania długoterminowych działań zmierzających do rozwoju biznesu, koncentrowanie się na realizacji celów, to kompetencje biznesowe.

W nastawieniu na cele nie chodzi tylko o ich wykonanie. Dobry manager potrafi współtworzyć strategię biznesową firmy. Wie, na czym polega jego rola. Rozumie i podziela wizję przedsiębiorstwa, wnosi swój wkład w jej wypełnianie. Potrafi stale szukać najlepszych sposobów na realizację założeń strategii i wizji.

Read more

ROZWÓJ MANAGERA – EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

 

Efektywność osobista polega na osiąganiu najlepszych rezultatów przy najmniejszych nakładach i pełnym wykorzystaniu własnego potencjału.

Składa się na nią wiele umiejętności, w tym poczucie odpowiedzialności, znajomość swoich mocnych stron i umiejętne korzystanie z nich, dobra organizacja, motywacja wewnętrzna, chęć uczenia się, wyznaczanie i realizacja celów, asertywność, bycie ekspertem w swojej dziedzinie.

Read more

ROZWÓJ MANAGERA – 3 OBSZARY

 

NA CO POSTAWIĆ W ROZWOJU MANAGERA?

Jako manager powinnaś/powinieneś rozwijać się w wielu obszarach. Z mojego praktycznego doświadczenia w roli managera uważam, że najważniejsze z nich to:

  • Efektywność osobista

  • Nastawienie na cele

  • Sprawne zarządzanie ludźmi

Te trzy obszary są wobec siebie współzależne. Nie będą dobrze funkcjonować, jeśli któregoś z nich zabraknie.

Read more