CZY MANAGEROWI WYPADA SIĘ CHWALIĆ?

 

Gdy na pytanie o Twoje osiągnięcia siedzisz nad pustą kartką…

Dość często spotykam się z sytuacją, że manager nie potrafi mówić o swoich sukcesach. Pomijam przypadki, kiedy tych sukcesów po prostu nie ma. Większą łatwość widać, gdy trzeba zastanowić się nad tym, co się nie udało.

I nie chodzi tutaj o pytanie o mocne i słabe strony.

Read more

MANAGER W OBLICZU ZMIANY

 

Ze zmianą za pan brat.

A przynajmniej bez tracenia energii na mało skuteczne działania. Co nie oznacza, że będzie Ci łatwo.

Zmiana jest wpisana w funkcjonowanie managera. Jest czymś nieuniknionym. Firma oczekuje od managera umiejętności wdrażania zmian w organizacji, przeprowadzania ludzi przez proces zmiany, wreszcie dostosowania się (samemu i osobiście) do dziejących się zmian.

Read more

MOTYWOWANIE PRZEZ PRESJĘ?!

 

Dość często spotykam managerów, którzy w praktyce stosują wywieranie presji na pracownikach. Po to, aby uzyskać zamierzone efekty.

Ci managerowie najczęściej uważają, że odpowiedni nacisk na ludzi spowoduje, że bardziej przejmą się oni swoimi zadaniami. Wezmą się do roboty. Menedżerowie są przekonani, że w ten sposób ludzie będą bardziej zmotywowani.

Czy takie założenie jest uzasadnione?

Read more