27 lutego 2024 beata

SŁUCHANIE – PRZEPIS NA DOBRY ZESPÓŁ

 

Umiejętność wzbogacona o wiedzę oraz wsparta odpowiednią postawą przekształca się w kompetencję managera.

Słuchanie aktywne stanowi solidną podstawę do skuteczności innych managerskich kompetencji.

SZYBKO, CORAZ SZYBCIEJ

Managerowie mają tendencję do wybiórczego słuchania przekazu, jaki jest do nich kierowany. Dotyczy to głównie komunikacji poziomej – z pracownikami oraz współpracownikami, ale też w dużym stopniu tego, co mówią przełożeni.

Wiąże się to z tempem życia i tym, w jaki sposób funkcjonuje otaczający nas świat, ogromną ilością bodźców, ambitnymi celami biznesowymi, czy też presją na wyniki. Często nie ma czasu na to, aby nad czymś się bardziej pochylić.

Nie ma też świadomości, czym jest słuchanie aktywne.

WYBIÓRCZE SŁUCHANIE

Ta tendencja prowadzi do tego, że wielu managerów słucha, a w zasadzie słyszy tylko część komunikatu. To, co jest w danym momencie uznane za potrzebne. Reszta zostaje odrzucona. Wynika to z bieżącej potrzeby informacyjnej managera.

A CO Z POTRZEBAMI PRACOWNIKÓW?

Niestety często stoi to w sprzeczności z potrzebami pracowników. Gdy pracownik napotyka ze strony swojego szefa oczekiwanie skrócenia przekazu do minimum, w efekcie nie zaspokaja swojej potrzeby bycia wysłuchanym. Nie może przekazać całego, ważnego z jego punktu widzenia, spektrum danej sprawy. Ma poczucie niedosytu, braku zrozumienia, ponieważ nie może przekazać, co myśli, jaki jest, jakie ma pomysły, co jest dla niego istotne i dlaczego.

SŁUCHAJĄC BUDUJESZ ZAANGAŻOWANIE

Brak zrozumienia, brak wysłuchania prowadzi do poczucia, że generowanie nowych pomysłów, rozwiązań jest niepotrzebne, bo i tak nikt (szef) nie będzie nimi zainteresowany. W efekcie pracownik przestaje generować nowe rozwiązania. Zanika jego motywacja, często zmniejsza się poziom satysfakcji z pracy, czasem wręcz zadowolenie z pracy znika.

W tym miejscu często pojawia się rozjazd pomiędzy postrzeganiem, jak powinien funkcjonować zespół (przez managera), a jak faktycznie funkcjonuje (przez pracowników).

Mówi się, że ludzie nie odchodzą z firm, tylko od swoich managerów. I dużo w tym jest prawdy. A wystarczyłoby, aby firmy położyły większy nacisk na rozwijanie u swoich managerów miękkich kompetencji, w oparciu o które będą oni mogli zbudować zaangażowanie w swoich zespołach. W tym nacisk na słuchanie aktywne.

, , , , , , ,