31 października 2023 beata

SŁUCHANIE W PRACY MANAGERA

 

Każdy z nas umiejętność słuchania ma rozwiniętą w różnym stopniu. Są wśród nas tacy, którzy zostali nią obdarowali w szczególny sposób. Ale nawet, gdy poziom słuchania nie jest zbytnio rozwinięty, manager może się tego nauczyć i przełożyć jako swoją silną kompetencję.

PRZEKONUJEMY MÓWIĄC (?)

Często zdarza się, że chcąc na kogoś wpłynąć, do czegoś przekonać, w jakiś sposób na kogoś oddziaływać, skupiamy się głównie na przekonaniu go za pomocą mówienia. Uważamy, że powinniśmy aktywnie przekazywać informacje, kierować dyskusją, czy też argumentować, aby osiągnąć cel. Mało tego, swoje mówienie często opieramy na naszej własnej projekcji sytuacji, bez sprawdzenia, jak ona wygląda z perspektywy naszego rozmówcy.

 

SŁUCHANIE TO WIĘCEJ INFORMACJI

Jeśli zamiast tego, skupilibyśmy się bardziej na słuchaniu drugiej strony, uzyskalibyśmy więcej informacji, które mogłyby nam pomóc przekonać rozmówcę do naszych racji, czy też zrozumieć przyczyny, dla których zajmuje takie, a nie inne stanowisko w danej kwestii.

W pracy, gdy gonią Cię terminy, gdy czujesz presję na wykonanie zadań, realizację celów, pojawia się tendencja do „nietracenia czasu” na zbędne rzeczy. Jako manager skupiasz się na tym, co wydaje Ci się najważniejsze, resztę po prostu odrzucasz. Również do otrzymywania informacji jesteś nastawiony wybiórczo.

 

SŁUCHAJĄC MOTYWUJESZ

Tymczasem ludzie lubią, gdy się ich słucha. Kiedy czujemy czyjąś uwagę skierowaną na to, co i o czym mówimy, czujemy się dostrzeżeni i docenieni. To są bardzo istotne potrzeby deklarowane przez pracowników. Warto, aby managerowie mieli tego świadomość.

 

SŁUCHAJ AKTYWNIE

Kompetencja aktywnego słuchania pozwala managerowi na odbieranie informacji nie tylko tych mówionych, ale również komunikatów ciała, czy treści schowanych między wierszami. Pozwala więc na dużo szerszy dostęp do informacji oraz uzyskanie dużo więcej potrzebnych informacji.

Kompetencja aktywnego słuchania opiera się na świadomości słuchania i jego efektów. To, czy i w jaki sposób manager potrafi słuchać, wywiera wpływ na jego pracowników. Im więcej wysiłku wkłada w słuchanie, tym bardziej podnosi się jego jakość.

Manager słuchając swoich pracowników uważnie, daje im odczuć, że ceni ich zdanie, a także zachęca ich w ten sposób do dzielenia się swoimi przemyśleniami i pomysłami.

, , , , , , , , ,