14 czerwca 2022 beata

JAK ZARZĄDZAĆ RÓŻNORODNYM ZESPOŁEM?

 

Odpowiedzialność pracownika.

Jedni lubią być niezależni i całkowicie odpowiedzialni za swoją pracę, a innych to przytłacza.

Jak znaleźć złoty środek?

FAKT

Na początek jeden fakt – złoty środek nie istnieje.

Nie ma złotego środka, ponieważ jeden sposób nie zadziała na wszystkich pracowników.
Poszczególnych członków zespołu różni doświadczenie zawodowe, poziom wiedzy, zainteresowania, charaktery.
Nie jest możliwe więc znaleźć taką metodę postępowania, aby była skuteczna i dopasowana do wszystkich pracowników.

KORZYŚĆ

Zaletą dobrego zespołu jest jego różnorodność.
To, że są w nim osoby o różnych umiejętnościach, energii, mniej i bardziej zaawansowane.
To, że poszczególni pracownicy mają różne swoje mocne i słabsze strony.
To, że część członków zespołu jest chętna do wzięcia spraw w swoje ręce, a część nie jest gotowa do przejęcia odpowiedzialności.

Dzięki różnorodności możesz zbudować wydajny, innowacyjny i myślący zespół.
Odmienny sposób myślenia prowadzi do większej kreatywności w tworzeniu różnorodnych pomysłów.
Aby tak się stało to Ty musisz dopasować do członków zespołu różne style zarządzania.

PRZEPIS

Jak zarządzać zróżnicowanym zespołem?

  • Słuchaj ludzi, żeby ich zrozumieć
  • Bądź liderem, a nie mikro-managerem
  • Korzystaj z doświadczenia swoich pracowników, proś ich o wkład i pomysły
  • Przydzielaj zadania i wyzwania zgodnie z poziomem możliwości i kompetencji pracowników (schemat Shermana)
  • Wyjaśniaj dokładnie, czego oczekujesz i dlaczego, rozmawiaj – ludzie potrzebują czuć sens tego, co robią
  • Pamiętaj, aby być elastycznym i rozumieć potrzeby Twoich pracowników
  • Regularnie stosuj informację zwrotną – w obu kierunkach: od siebie i do siebie

Skuteczne zarządzanie ludźmi, to duże wyzwanie.

Ale może przynieść Ci ogromną satysfakcję.

, , , , , , ,