1 lutego 2022 beata

STRATEGIA W KRYZYSIE

 

Od managera oczekuje się, że wie co, jak i kiedy należy zrobić. Że zna odpowiedzi. Natomiast sytuacja kryzysowa często przychodzi nagle. Często jest czymś nowym, niespodziewanym, czymś, z czym nie mieliśmy wcześniej do czynienia.

Nie wiemy, jakie czekają nas skutki – i biznesowe, i prywatne. Nie znamy odpowiedzi na wiele pojawiających się pytań.

W takiej sytuacji potrzebna jest umiejętność zarządzania w kryzysie – i sobą, i biznesem.

RYZYKO

Trzeba podjąć działania, aby zmniejszyć ryzyko i to ryzyko rozumiane bardzo szeroko: od ryzyka dotyczącego funkcjonowania pracowników, poprzez ryzyko bieżącej działalności przedsiębiorstwa, po ryzyko przyszłych skutków ekonomicznych.

Liderzy muszą mieć wizję, strategię i muszą być gotowi na wprowadzanie do nich szybkich zmian.

 

KOSZT TALENTÓW

W ramach tych działań konieczne jest zadbanie o strategię utrzymania w firmie talentów.

Oczywiście może okazać się, że konieczne będzie podjęcie decyzji ograniczających koszty. W tym koszty pracowników.

Natomiast trzeba pamiętać, że odtworzenie wartości kapitału ludzkiego po okresie kryzysu jest, po pierwsze, długotrwałe i w związku z tym trzeba czekać na efekty, a po drugie wbrew pozorom znacznie bardziej kosztowne.

 

OPERACYJNIE?

Innym aspektem kryzysu jest też tendencja managerów do przechodzenia w zarządzanie operacyjne zamiast strategicznego. Zwiększenie czynności kontrolnych, odbieranie samodzielności, a także odpowiedzialności pracownikom.

To się może zdarzyć na różnych szczeblach zarządzania.

Z jednej strony jest naturalną reakcją na stany kryzysowe, natomiast z drugiej strony pozbawia firmę spojrzenia strategicznego, ponieważ liderzy zajęci są operacyjnym wykonawstwem zamiast skupienia się na kierunku działania i kluczowych decyzjach.

 

NIE RÓB BŁĘDÓW

Zarządzanie operacyjne stwarza pozory, że zajmujemy się ważnymi w tym momencie kwestiami, ale faktycznie wygląda to tak, że koncentracja na bieżących kwestiach powoduje, że tracimy z oczu przyszłość biznesu.

A to może być poważnym błędem.

Równocześnie takie zarządzanie operacyjne, odbierając pracownikom samodzielność i wpływ, sprawia, że spada ich zaangażowanie i słabnie motywacja.

 

JAK DZIAŁAĆ?

Zwracaj więc szczególną uwagę na to, jak reagujesz na sytuacje kryzysowe, do jakiego podejścia masz tendencje, jak to wygląda u innych managerów w Twoim otoczeniu.

Staraj się myśleć racjonalnie i patrzeć strategicznie na rezultaty podejmowanych działań.

, , , , , , ,