7 listopada 2023 beata

ZAUFANIE – DROGA DO MOTYWACJI

 

„Ludzie ci ufają, kiedy jesteś szczery i autentyczny, a nie gdy jesteś kopią kogoś innego”

Bill George, prezes Medtronic, profesor Harvard Business School

Dlatego ważne jest rozwijanie i doskonalenie autentycznego przywództwa.

JAK BUDOWAĆ ZAUFANIE I OTWARTOŚĆ W ZESPOLE?

Manager, który opiera relacje między sobą a pracownikami na zaufaniu, osiąga dużo lepsze rezultaty.

Zaufanie jest znacznie bardziej skutecznym sposobem koordynacji działań zespołu i współpracy niż jakiekolwiek motywatory finansowe.

 

JAKIE DZIAŁANIA PROWADZĄ DO ZBUDOWANIA ZAUFANIA?

Ogromne znaczenie dla budowania atmosfery zaufania i otwartości ma etyka i uczciwość. To, w jaki sposób manager podchodzi do kwestii etyki sprawia, czy jego pracownicy czują się bezpiecznie, czy nie.

Jako manager dbaj o swoją wiarygodność w roli lidera. Decydujące znaczenie ma tutaj Twoja świadomość własnego charakteru, kompetencji oraz norm etycznych, którymi się kierujesz.

Budowanie zaufania i otwartości opieraj na takich działaniach, jak:

  • dawanie przykładu zgodnego z zasadami etycznymi
  • dbanie o etyczne zachowania pracowników
  • branie odpowiedzialności za trudne sprawy na siebie, a nie przerzucanie jej na innych
  • tworzenie bezpiecznego środowiska dla rozmów z pracownikami o trudnych tematach
  • dbanie o to, aby Twoje decyzje nie były tendencyjne, weryfikowanie czy okażą się słuszne w dłuższej perspektywie
  • zachęcanie pracowników do szczerości
  • sprawiedliwe troszczenie się o pracowników i sprawiedliwe ocenianie pracowników
, , , , , , , ,