18 kwietnia 2023 beata

5 FUNDAMENTÓW ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM

 

Niezależnie od tego, czy jesteś managerem, czy kierujesz zespołem projektowym, istotne jest abyś umiała/umiał zjednoczyć grupę ludzi wokół określonych celów.

Najczęściej masz do czynienia z osobami, które różnią się między sobą zarówno umiejętnościami, jak też osobowościami, podejściem, czy zdaniem na określone tematy.

Tymczasem istotne jest to, żeby doprowadzić ludzi do współpracy.

RÓŻNORODNOŚĆ

Jeśli Twój zespół jest różnorodny, to świetnie. Różne doświadczenia, kompetencje, perspektywa Twoich pracowników spowodują, że będą się uzupełniać, a rezultaty ich pracy będą dużo lepsze.

Jasne, że od Ciebie będzie to wymagać więcej – czasu, umiejętności, działań – ale to wszystko się opłaci. Rezultaty pracy dobrze poprowadzonego zespołu będą znacznie lepsze.

A to z kolei będzie świadectwem Twoich umiejętności managerskich.

 

FUNDAMENTY

Zostawienie ludzi samych sobie nie spowoduje, że zaczną działać jako całość. To do managera należy stworzenie im takich warunków, żeby funkcjonowali jako prawdziwy zespół.

Aby w pełni wydobyć jak najlepsze efekty pracy Twojego zespołu pamiętaj o:

  1. Wspieraniu rozwoju różnych umiejętności pracowników tak, aby sumowały się w całość potrzebną do wykonywania pracy i zadań
  2. Tworzeniu przestrzeni do tego, aby każdy pracownik wnosił swój wkład
  3. Kreowaniu atmosfery współpracy
  4. Wspieraniu, słuchaniu i docenianiu pracowników
  5. Okazywaniu szacunku
, , , , , ,