28 marca 2023 beata

5 FUNDAMENTÓW KULTURY ORGANIZACYJNEJ

 

Silna kultura organizacyjna sprawia, że pracownicy identyfikują się z firmą, w której pracują. Firma może polegać na swoich pracownikach. A pracownicy chętnie skupiają się na realizacji potrzeb swojej firmy.

Poznaj 5 fundamentów, na których warto oprzeć budowanie kultury firmowej.

 

DUMA

Firmy, które mają silną kulturę organizacyjną, cechuje to, że ich pracownicy mają rozwinięte poczucie przynależności. Utożsamiają się z firmą, w której pracują. Często oznaką takiego stosunku jest to, że o swojej pracy mówią z dumą i wyraźnym zaangażowaniem. Takie nastawienie pomaga skupić ich działania na wspólnym osiąganiu celów i realizacji strategii biznesowej firmy.

 

FUNDAMENTY

Co należy wziąć pod uwagę chcąc stworzyć taką kulturę w firmie? Powiem Ci o 5 głównych fundamentach, na których warto się oprzeć:

  1. Uwzględnienie w rekrutacji, szczególnie managerów, osobowości dopasowanej do założeń kultury firmy po to, aby ją wspierali, w tym w sposobie zarządzania ludźmi
  2. Dawanie pracownikom wsparcia
  3. Dbanie o rozwój pracowników
  4. Budowanie zaufania – bo ono prowadzi do budowania lojalności.
  5. Promowanie podejścia współpracy między pracownikami, zespołami, działami – wszystkie cztery pierwsze zasady wpływają na stworzenie warunków do zaistnienia współpracy i warto ją dodatkowo wzmocnić odpowiednim przekazem do pracowników oraz przykładem idącym od managerów
, , , , , ,