10 stycznia 2023 beata

INFORMACJA ZWROTNA – ZASADY

 

W działania managera wpisane jest udzielanie informacji zwrotnej. Nie da się tego uniknąć.

Feedback działa najlepiej, daje największe efekty, gdy jest udzielany często.

WYZWANIE

Dla jednych managerów dawanie informacji zwrotnej jest trudne, nieprzyjemne. Inni mogą traktować ją, jako konieczny, ale nielubiany obowiązek. I na przykład odkładać do zastosowania podczas rocznej oceny pracownika. Takie podejście nie ma sensu.

Praktycznie na to patrząc, informacja zwrotna jest istotnym narzędziem do codziennej pracy managera.

 

6 ZASAD

W książce „Jak być dobrym szefem” Bob Seldan wskazuje 6 zasad udzielania informacji zwrotnej:

 

 • Przejdź od razu do sedna
  • Skupisz uwagę pracownika na tym, co jest faktycznie istotne
  • Rozbudowany wstęp powoduje odwrócenie uwagi
 • Dobre i złe wieści przekazuj oddzielnie
  • Jednoczesne udzielanie złych i dobrych opinii nie sprawi, że zła będzie łatwiejsza do przełknięcia, a osłabi efekt dobrej
  • Nie używaj słowa „ale”, ponieważ kasuje ono wagę i znaczenie wypowiedzi je poprzedzającej
 • Przekazuj komunikaty w pierwszej osobie, unikając używania drugiej i zaimka „ty”
  • Użycie zaimka „ty” jest kojarzone z osobistą krytyką – budzi emocje oraz natychmiastową obronę
  • Mów z perspektywy „ja”
 • Krytykuj lub chwal postępowanie, nie osobę
  • Przekazując negatywną opinię o osobie, atakujesz jej poczucie wartości własnej
  • Pozytywna opinia o osobie może spowodować niepotrzebne skrępowanie
 • Podaj przykłady zachowania i wyjaśnij, dlaczego budzi ono twoje niezadowolenie lub zadowolenie
  • Bądź konkretny
  • Logicznie uzasadniaj swoją opinię
 • Wzmacniaj najlepsze zachowania
  • Informuj pracowników, kiedy spełnili lub przekroczyli twoje wymagania, a kiedy nie
  • Wyrażaj uznanie – to jedno z najskuteczniejszych narzędzi motywowania

Jak najczęściej udzielaj pracownikom informacji zwrotnej. Nie bój się popełniać błędów.

Praktyka czyni mistrza.

, , , , , , , ,