27 września 2022 beata

CO ROBIĆ, ŻEBY PRACOWNICY PRZEJMOWALI INICJATYWĘ?

 

Na początek pytanie:

Czy Ty jesteś gotowy do przekazania odpowiedzialności pracownikom?

Przede wszystkim Ty sama/sam musisz być gotowa/gotowy do przekazania odpowiedzialności pracownikom.

Managerowie, którzy odnoszą sukcesy, mają bardzo dobrze rozwiniętą umiejętność delegowania, dzięki czemu w ich zespołach większość stanowią ludzie, którym mogą powierzyć odpowiedzialne zadania.

PARADOKS

Dzięki temu – paradoksalnie – mają więcej czasu, który mogą wykorzystać na rozwój swoich umiejętności oraz swoich pracowników. Paradoksalnie, ponieważ często można spotkać przekonanie managerów, że sami zrobią lepiej, szybciej itd. Tylko, że na dłuższą metę nie da się w ten sposób skutecznie zarządzać.

Skuteczne delegowanie prowadzi do przejmowania inicjatywy przez pracowników.

 

5 POZIOMÓW DELEGOWANIA

 

Więc, jeśli już jesteś gotowa/gotowy do podzielenia się odpowiedzialnością ze swoimi pracownikami, to przy każdym przekazywaniu zadania danej osobie z Twojego zespołu zastanów się, czy jest ono dla niej odpowiednie.

Pomocne będą Ci poziomy inicjatywy – Bob Selden określa 5 takich poziomów:

  • Pracownicy, którzy czekają aż im powiesz, co mają zrobić.
  • Pracownicy, którzy robią, co trzeba, ale zgłaszają się do Ciebie ze wszystkimi problemami i oczekują Twoich decyzji.
  • Pracownicy, którzy zgłaszają się do Ciebie ze wszystkimi problemami, ale zawsze mają propozycję rozwiązania.
  • Pracownicy, którzy podejmują działania, kiedy pojawi się problem i natychmiast Cię o nich informują.
  • Pracownicy, którzy zajmują się bieżącymi sprawami i problemami i regularnie raportują Ci postępy ze swoich działań.

 

NIE ZATRZYMUJ SIĘ

Wielu pracowników pozostaje na poziomie 2 – najczęściej wynika to z tego, że manager nie zachęca ich do proponowania własnych rozwiązań.

Skuteczni managerowie doprowadzają swoje zespoły do poziomu 4 i 5.

Wykorzystuj te 5 poziomów inicjatywy i angażuj swoich pracowników w rozwijanie ich samodzielności. Kiedy rozwiniesz swoich ludzi do poziomu trzeciego, zaczniesz widzieć efekty. Następnie, uwzględniając ich tempo uczenia się i rozwoju, prowadź ich dalej do poziomu czwartego i piątego.

 

PRZEPIS

Jak to zrobić?

  • Określ poziom inicjatywy dla danego pracownika.
  • Zastanów się, jakie działania rozwojowe przeniosą go do wyższego poziomu inicjatywy.
  • Przygotuj plan rozwoju.
  • Omów go z pracownikiem.
  • Zacznij go wdrażać regularnie omawiając postępy z pracownikiem.
, , , , , , , ,