23 sierpnia 2022 beata

JAK ZATRZYMAĆ WARTOŚCIOWYCH PRACOWNIKÓW

 

Rotacja pracowników, to od strony czysto ekonomicznej, wyższe i dodatkowe koszty dla firmy związane z poszukiwaniem nowych ludzi.

To również czas, który przeznaczyć na proces rekrutacji, a następnie wdrożenie mowego pracownika do firmy.

A jeśli masz do czynienia z rzadziej spotykanymi umiejętnościami lub specjalizacją, to koszty jeszcze bardziej rosną, a czas się znacznie wydłuża.

RYZYKO

Jeśli Twoja firma działa w konkurencyjnej branży, to ryzyko przejęcia doświadczonych pracowników jest wyższe.

Jeśli na rynku pracy jest trudno o pozyskanie dobrego pracownika, to ryzyko odejścia ludzi z firmy jest większe.

 

KLUCZOWA WIEDZA

Aby utrzymać wartościowych ludzi w firmie, manager powinien wiedzieć, co wpływa na zatrudnianie się i zwalnianie pracowników.

Co jest istotne dla pracowników?

  • Ludzie chcą pracować w firmie, do której czują zaufanie i którą postrzegają jako dobrze zarządzaną.
  • Pracownicy wolą pracować z szefem, który potrafi kształtować z nimi dobre relacje, szanuje ich i wspiera.
  • Ludzie lubią wykonywać pracę, która przynosi im satysfakcję i daje poczucie zadowolenia.
  • Ludzie chcą równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.
  • Pracownicy wolą pracować w firmie, która daje im uczciwe (niekoniecznie konkurencyjne) wynagrodzenie oraz stwarza możliwość rozwoju i uczenia się.

 

SEDNO

Dlaczego manager powinien znać i stosować działania, które są istotne z perspektywy pracowników?

Odpowiedź znajdziesz poniżej:

Ludzie przychodzą do firmy, a odchodzą od managera.

, , , , ,