5 lipca 2022 beata

JAK ODBUDOWAĆ ZESPÓŁ I ZAUFANIE DO PRACOWNIKÓW?

 

Zbudowanie zaufania wymaga czasu.

Natomiast stracić można je bardzo szybko.

Gdy manager straci zaufanie do pracowników, odbija się to na jego podejściu i postrzeganiu zespołu.

Może pojawić się obawa przed ponownym zaufaniem.

Jednak to dzięki umiejętności budowania atmosfery zaufania, pojawia się szereg istotnych aspektów funkcjonowania zespołów – współpraca, otwartość, chęć do działania, kreatywność, pewność działania, mniejsza obawa przed zmianami.

 

UWAGA

Manager, który potrafi stworzyć zaufanie, osiąga lepsze wyniki, a firma, w której panuje wysoki poziom zaufania, osiąga lepsze zyski.

Jednak:

  • Zaufania nie da się nakazać
  • Aby go dostać, trzeba go dać
  • Nie pojawi się samo wraz z upływem czasu

 

ZAUFANIE DAJE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

  • Dbaj o etyczne zachowania twoich pracowników, zachęcaj ich do szczerości, twórz bezpieczne środowisko do otwartych rozmów o trudnych sprawach.
  • Twoje podejście do etyki sprawia, czy pracownicy czują się bezpiecznie, czy nie.

 

BUDUJ SWÓJ AUTORYTET POPRZEZ BUDOWANIE ZAUFANIA

  • Dawaj innym przykład zgodny z zasadami etycznymi
  • Bierz na siebie odpowiedzialność za trudne sprawy (nie przerzucaj jej na innych)
  • Sprawdzaj swoje decyzje pod kątem tendencyjności – czy komuś zaszkodzą, czy w dłuższej perspektywie twoja decyzja będzie słuszna, itp.
  • W równy sposób troszcz się o pracowników – jeśli któryś z twoich pracowników ma wybitne wyniki, ale równocześnie postępuje nieetycznie wobec kogoś innego, nie przymykaj na to oczu w powodu rezultatów jego pracy

Świadomość zespołu odnośnie twojego charakteru, kompetencji i norm etycznych ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia wiarygodności w roli lidera.

Pracownicy obdarowani zaufaniem przyjmują na siebie odpowiedzialność za organizację (firmę), której są członkami.

Budując atmosferę zaufania w zespole, odzyskasz swoje zaufanie do pracowników.

, , , , , ,