22 marca 2022 beata

TRZY ETAPY ROZWOJU MANAGERA

 

Dzisiaj o tym, co jest ważne dla managera na każdym etapie jego rozwoju i czy każdy manager musi wszystkie etapy przejść.

Jestem praktykiem – realnym, skutecznym managerem i liderem z 30-letnim doświadczeniem. Od blisko 10 lat szkolę i rozwijam managerów. Z obserwacji płynących zarówno z mojej praktyki managerskiej, zarządzania zespołami, w tym również managerami, jak też z pracy z moimi klientami, widać 3 główne etapy rozwoju managerów. Na każdym z nich są inne priorytety i inne potrzeby.

1 – 2 – 3

Jakie to etapy:

 • Początkujący manager – świeży + z paroletnią praktyką
 • Doświadczony manager
 • Lider

 

1 – POCZĄTKI

Początkujący manager – tę grupę można podzielić na 2 podgrupy:

 • Nowomianowany manager
 • Z paroletnią praktyką

Łączy ich to, że aby sprawdzić się na stanowisku, potrzebują:

 • rozwinąć określone kompetencje, takie jak motywowanie, delegowanie, informacja zwrotna, i inne
 • zmienić nawyki specjalisty na podejście managerskie
 • wypracować sobie szacunek, autorytet (w pozytywnym sensie) i pewność siebie w roli managera

 

2 – DOŚWIADCZENIE

Doświadczony manager – charakterystyka:

 • Kilkuletnia i więcej praktyka
 • Odnajduje się w roli managera, chce się w niej dalej rozwijać
 • Chce swoją ścieżkę zawodową wiązać z rozwojem kariery managera – potrzebuje:
  • zbudować plan kariery
  • wiedzieć, jakie działania realizować na poszczególnych etapach tego planu
  • wiedzieć, osiągnięcie jakich ambicji przyniesie mu zadowolenie z tego, co robi biznesowo

 

3 – BABA JAGA PATRZY

Przywódca – czyli faktyczny lider.

Jakie kluczowe cechy go charakteryzują?

 • Wie, że o jakości i skuteczności jego, jako lidera świadczy jego zespół
 • Chce czerpać satysfakcję ze swojej pracy, z zespołu, ze swojej kariery
 • Stawia na rozwój miękkich metod, które dają twarde biznesowe rezultaty
 • Jego postawa, zachowania, działania, podejście, metody opierają się na głównej przesłance: Blisko człowieka

 

DROGA

Nie każdy manager musi przejść wszystkie etapy. Nie każdy musi być liderem.

Firmy potrzebują jednych i drugich: managerów, którzy m.in. organizują pracę zespołu, realizują stawiane im cele, oraz liderów, którzy kreują wizję rozwoju biznesu i potrafią pociągnąć za sobą ludzi.

Pracowałam z klientami ze wszystkich trzech etapów. Na każdym z nich podstawą jest to, aby sprawdzić, co konkretnie chce się osiągnąć i dlaczego.

, , , , , , , , ,