22 lutego 2022 beata

DROGA OD MANAGERA DO LIDERA

 

Skuteczny manager z pewnością przyniesie firmie, która go zatrudnia wymierne rezultaty. Bez dwóch zdań. Jednak to, co jest największą wartością dla firmy, jest efektem działania lidera.

O co chodzi?

Dość często określenia manager, lider, przywództwo, zarządzanie są stosowane zamiennie. Pewnie i Tobie zdarzyło się je stosować jako tożsame. Mnie tak. Jednak mają one zupełnie inne znaczenie.

MANAGER A LIDER

Manager zarządza, uczy się i rozwija kompetencje, aby realizować stawiane mu przez organizację cele, odpowiednio komunikować się z zespołem, delegować zadania, kontrolować ich wykonanie.

Lider natomiast poprzez strategię zarządzania i swoją postawę motywuje ludzi do działania, wzbudza w nich chęć rozwijania się, wspólnego osiągania celów i sprawia, że czują sens tego, co robią. A to przekłada się na znacznie lepsze i długotrwałe efekty dla biznesu.

 

CZY, CZY JAK?

Lider nie musi sam znać się na wszystkim, na branży. Wyznacza kierunek działania, stawia wyzwania, daje przestrzeń do działania talentom w zespole. Ma wizję i potrafi do niej przekonać innych. Buduje atmosferę zaufania opartą na szacunku do pracowników. W ten sposób zapala w ludziach motor do działania.

Dla lidera w zasadzie nie ma rzeczy niemożliwych, kwestią nie jest „Czy coś robimy?”, a raczej znalezienie metody realizacji, czyli „Jak to zrobimy?”.

 

NA CZYM POLEGA RÓŻNICA MIĘDZY MANAGEREM A LIDEREM?

Na zupełnie dwóch różnych aspektach.

Bycie managerem związane jest z objęciem stanowiska kierowniczego.

Bycie liderem to przyjęcie postawy.

Mało tego liderem może być ktoś, kto nie jest managerem. Może to być na przykład ktoś z zespołu, kto cieszy się szacunkiem i posłuchem innych pracowników.

 

POSTAWA LIDERA

Manager w dużym uproszczeniu mówi pracownikom, co mają robić oraz rozlicza ich z tego.

Natomiast lider ich inspiruje i motywuje do osiągania lepszych rezultatów. Zachęca do wykazywania i przejmowania inicjatywy.

 

„Managerem zostajesz automatycznie, kiedy zostajesz zatrudniony na tym stanowisku.

Natomiast przywódcą stajesz się dopiero wówczas, kiedy twoi ludzie uznają cię za lidera.”

 

_Bob Selden_

Na bycie liderem trzeba więc sobie zasłużyć.

Bycie managerem, to formalna pozycja, stanowisko.

Możesz stać się liderem – to wymaga wypracowania odpowiedniego podejścia i postawy.

, , , , , , , , ,