17 sierpnia 2021 beata

MISTRZOSTWO W KOMUNIKACJI

 

Z jednej strony jedną z częściej nie działających kompetencji w firmach jest komunikacja. Z drugiej – wielu managerów uważa, że sobie z nią świetnie radzi.

CZYM JEST KOMUNIKACJA?

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że komunikacja to wymiana informacji między jej stronami. A skoro wymiana, to znaczy, że każda ze stron przekazuje informacje, a także tych informacji słucha.

 

CO NIE DZIAŁA?

Jeśli jedna z osób dominuje, zawłaszcza, czy przerywa wypowiedzi drugiej osoby, ta wymiana informacji zostaje zaburzona. W takiej sytuacji druga osoba może wyciągnąć wniosek, że to co mówi jest nieważne dla jej rozmówcy, że nie liczy się on z jego zdaniem, nie traktuje go poważnie. W rezultacie traci motywację, często po prostu wycofuje się, przestaje być aktywna.

W niektórych przypadkach może wystąpić przerywanie, przekrzykiwanie się. Przepływ informacji jest zaburzony, utrudniony, wręcz nie występuje.

 

NIEZAUWAŻONY KŁOPOT

Niektórzy managerowie wychodzą z założenia, że z racji stanowiska mają „uprzywilejowaną” pozycję w komunikacji i przyjmują postawę dominującą. Często nie mają nawet tego świadomości.

W efekcie pracownicy tracą zaangażowanie, chęci do pracy, poczucie sensu. A to nie sprzyja osiąganiu rezultatów biznesowych.

 

CO W ZAMIAN?

Prawdziwy lider ma świadomość, że prawidłowa komunikacja nie tylko gwarantuje właściwy przepływ informacji do pracownika, ale jest metodą na ich pozyskiwanie.

Potrafi wysłuchać, okazuje szacunek i liczy się z opinią pracownika. Jest uważny, daje czas na wypowiedź, okazuje prawdziwe zainteresowanie. Sam wypowiada się w sposób jasny i czytelny, udziela informacji zwrotnej, sprawdza zrozumienie (swoje i pracownika) wypowiedzi, potrafi usunąć przeszkody w komunikacji. Buduje relację, zaufanie oraz motywację.

 

Pamiętaj: Przywództwo przejawia się również w jakości komunikacji.

, , , , , , , , ,