5 maja 2021 beata

DOBRE PYTANIA

 

Czy każdy rodzaj pytania w pracy managera, w zarządzaniu pracownikami, można określić umiejętnością zadawania adekwatnych pytań?

Tak zadane pytanie jest przykładem pytania zamkniętego, na które można odpowiedzieć: „tak”, „nie” lub „nie wiem”. Za pomocą takich pytań nie można uzyskać pełnych informacji, czy zgłębić dany temat.

JAKIE PYTANIA?

Zdecydowanie większą siłę oddziaływania mają pytania otwarte, czyli takie, które zaczynają się od:

“Co…”, “Komu…”, Jak…”, “Kiedy…”, “Kto…”, “Gdzie…”, “W jaki sposób…”.

Takie pytania zachęcają do szerszych, bardziej opisowych odpowiedzi, angażują pracownika w rozmowę, uruchamiają myślenie, a także pozwalają przyjrzeć się różnym możliwościom.

PRZYKŁADY

Dobre pytania mają cel – służą zbieraniu informacji zarówno dla managera, jak i dla pracownika. Oddziałują też na sposób myślenia pracownika.

Oto przykłady takich pytań oraz jakiemu celowi służą:

  • Co jeszcze możesz o tym powiedzieć? – zbieranie informacji
  • Czego konkretnie potrzebujesz? – zbieranie informacji
  • Co w tej sytuacji jest dla ciebie ważne? – oddziaływanie na sposób myślenia
  • Jakie mogą być przyczyny tej sytuacji? – oddziaływanie na sposób myślenia
  • W jaki sposób to wpłynie na rezultat końcowy? – oddziaływanie na sposób myślenia
  • Jakie wnioski można z tego wyciągnąć? – oddziaływanie na sposób myślenia
  • Jakie korzyści to przyniesie? – oddziaływanie na sposób myślenia
  • Czego się z tej sytuacji nauczyłeś? – oddziaływanie na sposób myślenia
, , , , , ,